Selecteer een pagina

Over Poekoelan kemajoran

 

Lees meer over ons verhaal 

Ons verhaal – Poekoelan Kemajoran Lentze?

 Op 1 juni 2003, trad de PKL ( Poekoelan Kemajoran (Organisatie) Lentze ) officieel naar buiten toe. Deze organisatie stelt zich ten doel om het PKL hetgeen als erfgoed gold af-komstig van Grondlegger wijlen Professor en Grootmeester Max Lentze, te bewaken en te introduceren aan het grote publiek.

De PKL doet dit door het verzorgen van lessen en het geven van demonstraties en workshops. Een nieuwe strategie is “buiten de grenzen” te treden, dit door optredens te verzorgen buiten Limburg.

PKL is een op zichzelfstaande organisatie, dus onafhankelijk van het Pencak Silat, maar óók van andere martial arts zoals o.a. de Chinese en Japanse kunsten ! Naast het sportief aspect is evenzo belangrijk het sociaal-maatschappelijk aspect, hetgeen eveneens van oudsher door wijlen Prof. Max Lentze en Ronald Lentze werd
verkondigd.

De PKL is hét overkoepelend orgaan van het Poekoelan Kemajoran , hier in de Westerse wereld !Alle scholen die dit Poekoelan doceren, zijn ook als zodanig aangesloten bij deze organisatie!

Het Poekoelan Kemajoran van Maurice Lentze, een van de zonen en erfgenamen van het Poekoelan Kemajoran Lentze, is ondergebracht onder de (club) naam PBS (Poekoelan Bunglon Silat),en als zodanig eveneens de inhoudelijke informatie met betrekking tot de rubrieken (tabbladen) “trainingen, lesinhoud en contact .

Betekenis PBS:

Poekoelan: vechten

Bunglon: kameleon

Silat: bliksem (afgeleid van “kilat”)

De PBS heeft sinds kort haar missie volbracht nl de terugkeer van ons Poekoelan Kemajoran in Indonesie, met name in Jakarta in de wijk Kemayoran, de geboorte-plek van onze kunst.Sindsdien is er een soort “samenwerkingsverband” met het “Silat Sutera Baja”, de vechtkunst van Betawi(Jakarta), specifiek Kemayoran.

In de nabije toekomst zal de PBS projecten starten in Indonesie, zowel in Jakarta als in Bali.

Pantja Sila (Panca Sila)
Het Poekoelan van Lentze is een manier van leven…gegrondvest in de zgn Pantja Sila (Panca Sila), een soort levenshouding.
Deze Orde bevat VIJF karakter zuilen:
1. Trouw
2. Moed
3. Kameraadschap
4. Hulpvaardigheid
5. Welwillendheid

Poekoelan Kemajoran is een Indonesische vechtkunst die wordt gezien als een van de hardste/zwaarste zelfverdedigingkunsten. De technieken zijn kort en krachtig. Naast de sport/kunst is sociaal-maatschappelijk aspect evenzo belangrijk. Op 1 juni 2003, trad de PKL ( Poekoelan Kemajoran (Organisatie) Lentze ) officieel naar buiten toe. Deze organisatie stelt zich ten doel om het PK hetgeen als erfgoed gold af-komstig van Grondlegger wijlen Professor en Grootmeester Max Lentze, te bewaken en te introduceren aan het grote publiek.